Novosti

Ponavlja se upisna procedura u Dječji vrtić “Katarina Frankopan”

Zbog većih tehničkih poteškoća uslijed prijava za upis djeteta u vrtić putem sustava e-Upisi te zbog činjenice da Vrtiću još uvijek nisu dostupni podaci koliko je prijava izvršeno i jesu li sve uspješno kreirane, Vrtić će ponoviti proceduru zaprimanja upisne dokumentacije.

 

Sve prijave za upis će se u periodu od 14. do 25. lipnja 2021. godine dostavljati putem pošte na adresu matičnog vrtića u Krku

Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Smokvik 7, 51500 Krk

 

Molimo roditelje da podnesu prijavu za upis djeteta bez obzira jesu li već uspješno predali prijavu putem sustava e-upisi.

Detaljnije informacije o Upisima za pedagošku godinu 2021./2022. nalaze se na www.dvkf-krk

 

Zahvaljujem uz pozdrav,

Irena Žic – Orlić ,ravnateljica

Grad Krk , Dječji vrtić „Katarina Frankopan“

Smokvik 7

51500 Krk

Centrala: + 385 51 667 141

Fax: + 385 51 222 887

Računovodstvo: + 385 51 667 145

e –mail : dvfk-krk@ri.t-com.hr

              irena.zic.orlic3@gmail.com

              www.dvkf-krk.hr

 

Matični broj: 3033384

OIB :18452601525

Žiro račun broj:2402006- 1100108675

IBAN:HR0424020061100108675