Ponikve.Krk

Ponikve.Krk

Ponikve.Krk

Društvo je osnovano 1960. godine s osnovnom djelatnošću proizvodnje i distribucije vode. Od osnutka do danas sjedište Društva je u Krku.

Godine 1986. došlo je do udruživanja PONIKAVA i KOMUNALCA iz Omišlja. Novonastalo društvo djeluje pod imenom PONIKVE. Nakon udruživanja, djelatnost Društva proširuje se na odvoz i odlaganje otpada, održavanje čistoće u poslovnim prostorima, čišćenje javnih i zelenih površina, održavanje groblja i obavljanje pogrebnih usluga.
Tijekom 80-ih godina izgrađeni su brojni objekti komunalne infrastrukture koji su trebali zadovoljiti stanovništvo otoka Krka i rastući broj domaćih i stranih turista.

Odlukom bivše Skupštine Općine Krk i mjesnih zajednica, 1986. godine Ponikve su preuzele održavanje i razvoj postojećih kanalizacijskih sustava na otoku Krku.

Ponikve djeluju na cijelom području otoka Krka.

Nakon 1991. godine dolazi do postupnoga prestanka obavljanja pojedinih djelatnosti, tako da se danas PONIKVE bave proizvodnjom i distribucijom vode, prikupljanjem, pročišćavanjem i dispozicijom otpadnih voda te prikupljanjem i odlaganjem komunalnog otpada.

Društvo od 1992. godine prikuplja komunalni otpad u općinama Omišalj i Baška te u gradu Krku, a od 1. srpnja 2001. i u općinama Punat i Vrbnik. Od 2006. godine Društvo prikuplja otpad s cijeloga otoka Krka.

U proljeće 2005. godine Društvo je uvelo ekološki sustav zbrinjavanja otpada. Tome je sustavu cilj što veći dio otpada odvojeno prikupiti i reciklirati, a samo ono što se ne uspije odvojiti, odložiti na odlagalištu komunalnog otpada TRESKAVAC kojim upravlja Društvo.

Od 1991. godine u Društvo je uveden sustav daljinskoga nadzora i upravljanja koji se koristi za upravljanje vodoopskrbnim i kanalizacijskim sustavom te za nadzor rada na odlagalištu otpada.

Link na društvo: