Novosti

PONOVNA JAVNA RASPRAVA – PROSTORNI I URBANISTIČKI PLAN – 15.12.2023. U 16.00 H

Plan, Vrbnik

Temeljem članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114 /18, 39/19, 98/19 i 67/23), Općina Vrbnik, Jedinstveni upravni odjel objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU V. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRBNIK I PRIJEDLOGU
III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 1
VRBNIK – NA1

u vremenu od 11.12.2023. do 18.12.2023. godine

U vrijeme trajanja ponovne javne rasprave, Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik i Prijedlog III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik – NA 1 biti će izložen u prostorijama Općine Vrbnik, Trg Škujica 7, 51516 Vrbnik, radnim danom od 9 do 14 sati i na mrežnim stranicama Općine Vrbnik, na linku: https://www.opcina-vrbnik.hr

Ponovno javno izlaganje o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik održat će se 15.12.2023. u prostorijama Općine Vrbnik s početkom u 16 sati.

Ponovno javno izlaganje o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik – NA 1 održat će se 15.12.2023. u prostorijama Općine Vrbnik s početkom u 16:30 sati.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da sudjeluju u ponovnoj javnoj raspravi i dostave svoja pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik i Prijedlog III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik – NA 1. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe dostavljaju se do 18.12.2023. godine, na adresu Općine Vrbnik ili na adresu elektronske pošte: opcina.vrbnik@vrbnik.tcloud.hr.
Temeljem članka 104. Zakona o prostornom uređenju, nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog Plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Urbanistički plan:

1. Tekstualni dio

UPU VRBNIK_III. ID_Odluka_nacrt

UPU VRBNIK_III. ID_PPPJR

UPU VRBNIK_III. ID_PPPJR_SAZETAK

2. Grafički dio:

1. Koristenje i namjena povrsina_pppjr

2.A. Promet_pppjr

2.B. Posta_TK_Energetski sustav_pppjr

2.C. Vodnogospodarski sustav_pppjr

3.A. Posebni uvjeti koristenja_pppjr

3.B. Oblici koristenja_pppjr

4. Nacin i uvjeti gradnje_pppjr

Prostorni plan:

  1. Tekstualni dio

PPUO VRBNIK_V. ID_Odluka o donosenju_nacrt

PPUO VRBNIK_V. ID_PPPJR

PPUO VRBNIK_V. ID_PPPJR_SAZETAK

2. Grafički dio

1. Koristenje i namjena povrsina

2. Infrastrukturni sustavi i mreze

3. Posebni uvjeti koristenja

3a. Posebna ogranicenja u koristenju

3b. Planske mjere zastite

4.1. Vrbnik_Zabrda

4.2. Uvala Potovosce_Sv. Juraj

4.3. Risika_Uv.Petrina_Uv.Melska

4.3.1. Uvjeti uredenja kampa Katlov

4.3.2. Uvjeti uredenja kampa Dragicev

4.4. Garica_D.Garica_Kampelje

4.5. Mestinjak_Mali Drmuni