Novosti

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 1 VRBNIK- NA 1

Plan, Vrbnik

KLASA:350-02/22-01/1
URBROJ: 2170-36-23-01-17
Vrbnik, 4. rujna 2023.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) Jedinstveni upravni odjel

POZIVA
NA JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU
III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 1 VRBNIK- NA 1

1. Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik – NA 1 započinje 18. rujna i završava 4. listopada 2023. godine.
2. Javni uvid u Prijedlog III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik – NA 1 za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani mogu obaviti u prostorijama Općine Vrbnik, Trg Škujica 7 u Vrbniku i to radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.
3. Tijekom trajanja javnog uvida javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se dana 29. rujna 2023. godine (petak) u 18 sati u prostorijama Općine Vrbnik.
4. Pisana očitovanja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti pisanim putem, na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik, 51516 Vrbnik, Trg Škujica 7 ili se upisuju u knjigu primjedbi koja će biti izložena u prostorijama Općine Vrbnik, zaključno s 4. listopada 2023. godine s napomenom »ZA JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU III. IZMJENA l DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 1 VRBNIK – NA 1«.

Pročelnica
Greta Crnčić

2023 ČLANAK 96. OBJAVA JAVNI UVID OGLAS III ID UPU

Tekstualni dio:

UPU VRBNIK_III. ID_Odluka_nacrt

UPU VRBNIK_III. ID_PP

UPU VRBNIK_III. ID_PP_SAZETAK ZA JAVNOST

Grafički dio:

1. Koristenje i namjena povrsina_pp
2.A. Promet_pp
2.B. Posta_TK_Energetski sustav_pp
2.C. Vodnogospodarski sustav_pp
3.A. Posebni uvjeti koristenja_pp
3.B. Oblici koristenja_pp
4. Nacin i uvjeti gradnje_pp