POZIV NA JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 1 VRBNIK- NA 1

KLASA:350-02/22-01/1 URBROJ: 2170-36-23-01-17 Vrbnik, 4. rujna 2023. Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) Jedinstveni upravni odjel POZIVA NA JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 1 VRBNIK- NA 1 1. Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog … Continue reading POZIV NA JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 1 VRBNIK- NA 1