Novosti

POZIV na javnu raspravu o prijedlogu V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Vrbnik

Plan, Vrbnik

KLASA:350-01/22-01/9
URBROJ: 2170-36-23-01-20
Vrbnik, 4. rujna 2023.

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) Jedinstveni upravni odjel

POZIVA
NA JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU
V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRBNIK

1. Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik započinje 18. rujna i završava 17. listopada 2023. godine.
2. Javni uvid u Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrbnik za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani mogu obaviti u prostorijama Općine Vrbnik, Trg Škujica 7 u Vrbniku i to radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.
3. Tijekom trajanja javnog uvida javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se dana 29. rujna 2023. godine (petak) u 16 sati u prostorijama Općine Vrbnik.
4. Pisana očitovanja, primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti pisanim putem, na adresu Jedinstveni upravni odjel Općine Vrbnik, 51516 Vrbnik, Trg Škujica 7 ili se upisuju u knjigu primjedbi koja će biti izložena u prostorijama Općine Vrbnik, zaključno s 17. listopada 2023. godine s napomenom »ZA JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU V. IZMJENA l DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRBNIK«.

Pročelnica
Greta Crnčić

2023 ČLANAK 96. OBJAVA JAVNI UVID OGLAS V ID PPUO

Tekstualni dio:

PPUO VRBNIK_V. ID_Odluka o donosenju_nacrt

PPUO VRBNIK_V. ID_PP

PPUO VRBNIK_V. ID_SAZETAK ZA JAVNOST

Grafički dio:
1) Karte 25000:

1. Koristenje i namjena povrsina

2. Infrastrukturni sustavi i mreze

3. Posebni uvjeti koristenja

3a. Posebna ogranicenja u koristenju

3b. Planske mjere zastite

2) Građevinska područja

4.1. Vrbnik_Zabrda

4.2. Uvala Potovosce_Sv. Juraj

4.3. Risika_Uv.Petrina_Uv.Melska

4.3.1. Uvjeti uredenja kampa Katlov 

4.3.2. Kamp Dragicev

4.4. Garica_D.Garica_Kampelje

4.5. Mestinjak_Mali Drmuni