Sastav općinskog vijeća

Sastav općinskog vijeća

Sastav općinskog vijeća

Temeljem Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12) na izborima za predstavničko tijelo – Općinsko vijeće Općine Vrbnik održanima 21. svibnja 2017. godine izabrani su članovi Općinskog vijeća koje je konstituirano na sjednici održanoj 19. lipnja 2017. godine, sukladno Izvješću Mandatnog povjerenstva, kako slijedi:

1. Ivan Juranić, predsjednik
2. Zlatko Brusić, potpredsjednik
3. Marija Dujmović-Pavan
4. Ivan Volarić
5. Franjo Hodanić
6. Ingrid Lozar
7. Vlado Šušak
8. Marina Valković
9. Predrag Polonijo
10. Igor Justić
11.Matej Polonijo

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo Općine Vrbnik koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja druge poslove, a sve sukladno odredbama Statuta Općine Vrbnik, odluka Općinskog vijeća Općine Vrbnik i pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

POSLOVNIK OV

IZMJENE POSLOVNIKA OV I.

IZMJENE POSLOVNIKA OV II.