Urbanistički plan

Urbanistički plan

2024.:

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 1 VRBNIK – NA 1 – 10. siječnja 2024. g.

III. ID UPU VRBNIK_Izvjesce o p.j.r

2023.:
PRIJEDLOG URBANISTIČKOG PLANA ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU 15.12.2023. 16:30 H: 

III. ID UPU Vrbnik_PPPJR

Izvješće UPU 21.11.2023. g. :

V. ID PPUO IZVJEŠĆE I ODGOVORI_

PRIJEDLOG ZA III. IZMJENU I DOPUNU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 1 VRBNIK- NA 1

Urbanistički plan, pročišćeni tekst upu 1 – 2019

II.IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU 1 VRBNIK – NA 1

Tekstualni dio:  UPU VRBNIK_II. ID   

Grafički dio: 2.GRAFIČKI-DIO-PDF

Obavijest o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Vrbnik – NA 1.