∼ Javna nabava

Plan nabave za 2021.godinu: PLAN NABAVE 2021.

word: PLAN NABAVE 2021.  (možete naći i na sljedećem linku  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ )

Plan javne nabave za 2020.godinu:  2020 plan javne nabave (07.01.2020)  (možete naći i na sljedećem linku  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ )

2019 ODLUKA NAČELNIk -II izmjene plan nabave (2.10.2019.)

II. ID Rpt_PlanNabave  (2.10.2019.)

Javne nabave Općine Vrbnik:

Objave u Narodnim novinama o natječajima Općine Vrbnik možete pogledati na Internet stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.
Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na Tražilica objava – Jednostavna i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj – Općina Vrbnik, kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja. U nastavku možete pregledati popis svih postupaka javne nabave Općine Vrbnik.
 
 
Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti:
 
Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na 20. sjednici održanoj dana 14. veljače 2017. godine donijelo je PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE.
 
Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN broj  90/11, 83/13 i 143/13) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik ( SN PGŽ broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik na 11. sjednici održanoj 18. ožujka 2015. godine donijela je PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI.
 
 
 
Izjava za javnu nabavu:
 
Sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13 i 143/13), radi sprječavanja sukoba interesa daje se sljedeća IZJAVA.
 
 
Planovi nabave Općine Vrbnik:
 
I. izmjene i dopune Plana javne nabave za 2019.godinu
Plan javne nabave za 2019
 
REGISTAR UGOVORA 2018
 II.Izmjene i dopune plana javne nabave za 2018.godine
 I.Izmjene i dopune plana javne nabave za 2018.godinu
Plan nabave-Općina Vrbnik-2018.
 
III. Izmjene i dopune plana javne nabave za 2017.godinu
II. izmjene i dopune plana javne nabave za 2017 godinu
I. Izmjene i dopune plana javne nabave za 2017. godinu
Plan javne nabave za 2017. godinu
 
II. Izmjene i dopune plana javne nabave za 2016. godinu
I. Izmjene i dopune plana javne nabave za 2016. godinu
Ispravak Plana javne nabave za 2016. godinu
Plan javne nabave za 2016. godinu
 
Plan javne nabave za 2015. godinu-ispravak broj 4
Plan javne nabave za 2015. godinu-ispravak broj 3
Plan javne nabave za 2015. godinu-ispravak br.2
Plan javne nabave za 2015.godinu-ispravak
Plan javne nabave za 2015.godinu

 

Plan javne nabave za 2014.godinu

Plan javne nabave za 2013.godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi:

Obavijest o sklopljenim ugovorima( 31.12.2017.)

Obavijest o sklopljenim ugovorima (31.10.2017)

Obavijest o sklopljenim ugovorima (31.12.2016.)

Obavijest o sklopljenim ugovorima (30.06.2016.)

Obavijest o sklopljenim ugovorima (31.12.2015.)

Obavijest o sklopljenim ugovorima (15.07.2015.)

Obavijest o sklopljenim ugovorima (31.12.2014.)

Obavijest o sklopljenim ugovorima( 15.07.2014. )

Obavijest o sklopljenim ugovorima( 30.12.2013. )

Ostale obavijesti vezane uz javnu nabavu:

OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE