LAG "Kvarnerski otoci"

LAG "Kvarnerski otoci"

Lokalna akcijska grupa (LAG) je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja čiji članovi mogu biti fizičke i pravne osobe. Svrha osnivanja LAG-a “Kvarnerski otoci” (ranije LAG “Bjeloglavi sup”) je promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava, poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, diversifikacija gospodarskih aktivnosti, osiguravanje protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice, razvijanje sinergije i umrežavanje između svih subjekata kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja.
Cilj je stvoriti uvjete za pristupanje strukturnim fondovima europske unije te osigurati razvitak ruralnog područja putem otvaranja novih radnih mjesta.
Članovi LAG-a “Kvarnerski otoci” su sve općine i gradovi sa otoka Krka, Cresa i Malog Lošinja te razna poduzeća, obrti i udruge sa istog područja. Trenutno broji 42 člana. Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova zaposlena je voditeljica LAG-a, maja kirinčić.
U Krku je 9.lipnja 2015. Održana skupština LAG-a “Kvarnerski otoci” koja je ujedno bila i izborna te je za predsjednika izabran Kirinčić Zdenko, a za članove upravnog odbora: Marko Ferlora, Zdenko Kirinčić, Goran Marević, Damir Jurković, Dorotea Gržetić, Ivana Čubranić, Ivica Dobrinčić, Pal Barši i Željka Barešić. U nadzorni odbor izabrani su: Nikolina Justić , Višnja Morić i Ugo Toić.
Ocjenjeno je da je LAG “Kvarnerski otoci” krenuo u pozitivnom smjeru, da je čvrst i da se vidi zajednički duh njegovih članova.
LAG “Kvarnerski otoci“ prijavio se na natječaj ministarstva poljoprivrede preko mjere 19.1. Koji se odnosi na pružanje pripremne pomoći LAG-ovima pri izradi lokalnih razvojnih strategija, slijedeći koraci LAG-a “Kvarnerski otoci” usmjereni su na povećanje članstva kao i na realizaciju ostalih ciljeva zbog kojih je LAG “Kvarnerski otoci” i osnovan.
Više o LAG-u “kvarnerski otoci možete pročitati:

Na web stranicama: www.kvarnerski-otoci.hr

Putem Facebook profila: https://www.facebook.com/lagkvarnerskiotoci/