Novosti

JAVNI POZIV

Općina Vrbnik temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 69/22), obavještava javnost o održavanju

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
o Nacrtu prijedloga ODLUKE o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vrbnik

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja je do 20.05.2023. godine.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se dati na e-mail adresu: procelnik@opcina-vrbnik.hr i osobno na adresu: Trg škujica 7, 51516 Vrbnik.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

 

Odluka Vrbnik – pročišćeni tekst

OID Odluke – Vrbnik

OBRAZAC