Novosti

Odluka o sufinanciranju nabave radnih dopunskih nastavnih sredstava i ostalog materijala za osnovnu školu sa područja Općine  Vrbnik za školsku godinu 2024/2025.

cropped-1d833f7a-20f3-4114-bf01-0e82f672673f.png

Temeljem članka 59. Statuta Općine Vrbnik (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 31/09,33/09, 15/13, 25/13, 2/18,37/18,17/20,32/20, 2/21 i 14/21), dana 03.srpnja 2024. godine, Općinski načelnik Općine Vrbnik donio je

O D L U K U

o sufinanciranju nabave radnih dopunskih nastavnih sredstava i ostalog materijala za

osnovnu školu sa područja Općine  Vrbnik za školsku godinu 2024/2025.

I.

Donosi se Odluka o sufinanciranju nabave radnih dopunskih nastavnih sredstava i ostalog materijala za sve učenike koji pohađaju osnovnu školu PŠ Vrbnik te imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Vrbnik na dan donošenja iste.

II.

Sufinanciranje nabave  radnih dopunskih nastavnih sredstava i ostalog materijala odobrava se u sljedećim iznosima:

  • za učenike 1. razreda osnovne škole u iznosu od 71,10 euro
  • za učenike 2. razreda osnovne škole u iznosu od 72,50 euro
  • za učenike 3. razreda osnovne škole u iznosu od 64,46 eura
  • za učenike 4. razreda osnovne škole u iznosu od 64,16 eura
  • za učenike 5. razreda osnovne škole u iznosu od 106,00 eura
  • za učenike 6. razreda osnovne škole u iznosu od 100,13 eura
  • za učenike 7. razreda osnovne škole u iznosu od 124,13 eura
  • za učenike 8. razreda osnovne škole u iznosu od 126,33 eura

 

po učeniku izvršiti će se isplatom na tekući račun roditelja, a ne temelju popisa učenika koji će dostaviti OŠ „Fran Krsto Frankopan“ PŠ Vrbnik.

Roditelji su obvezi do 14.kolovoza 2024. dostaviti na mail adresu:

tajnistvo.vrbnik@gmail.com  ili tajnistvo@opcina-vrbnik.hr presliku svog IBAN RAČUNA.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnim pločama i internetskoj stranici Općine Vrbnik

2024 Odluka o sufinanciranju-udžbenici